.


 
 


prsta ga klikalo

 

 lala : L u l e ;
 
                                                                              
 
                

 K r i s t i n a + J a c a ;                                                             
 
 
 lari
 

 

 M a j a + G o g s o n + T a t j a n a ;
 
                                                                              
 
 
 
 milovan : k i n o ;
 
 
 
                                 
 
 D j a n i ;                                            
 
 
 štura
 
 

 
A i d a + K i a r a ;
 

                                  
 G v e r a ;                                            
 
                                   
 M e t e o r i ;                                           
 
                                                                              
                                   
 
 R a h e l a (+ D u c ) ;                                            
 
 
 

 
 
 N a t a š a ;
 
 
 
 

 G a r e ;
 

 
 
 
                                   
 Z O I L ;                                           
 
                                                                              
                                                    
 bikić :
leptirić sa heklanim koncem od Vilerovih goblena ;                            
 
 
 ratak
 

                                   
 B r a n k a + D i j a n a ;                                           
 
                                  
 zoja                                             
 

                                
 K i g a + K l i n j o ;
 
 
 štura
 
                                
 t a m b u r i c a ;
 
                                                                              
 

 Napotnik  B r a c o *
 

 
 

 
 
 K e c ;                                                                             
 

 
 hrvoje
 
                                 
 
 V e l i d ;                                            
 
 
  ratak
 
                                                
 S a n j a + S n j e ž a n a + J e l e n a ;                             
 
 
 

                                   
 A i d i n e  haverke ;                                           
 
 
 Od teških misli i umorne tuge
 Gledao sam gore u svod plavi.
 Bili mi carevi il' nečije sluge
 Dal' tamo duša svoj kraj slavi?
                                              sule

 

 

 Knapić  A n a + Rizvanović
  A d e m ;
 

 
 

 


 
Ćenanović  D j a n a ;
 

 

 
D r a ž i ć ;
 

 

 
D r a g a n a ;
 

 
 
 I r f i ć + B a b i n ;
 
 
 
                                 
 M i r n a ;                                            
 
 
 

 
 
 M y r a + I g o ;
 
 
 ratak
 
                                
 A l b i n + A i d a + M i r z a + B e r i n a ;                                             
 
 
 Narod je nezahvalan.
 Jedino ga interesuje
 kako da preživi.
                               pika

 
 
                                   
 
 L o j z o + N i k o + J o c o ;                                           
 
                                                                              
                                   
 H r v o j e ;                                            
 
 
 

 
 
 S u z a n a + B e c a ;
 
 
 ratak
 
                                
 N i n o + S e j o + C u c o + Z r i n k o ;                                             
 
        
 štura ;                                                                     
  
                                   
 1964 - 65. : Tehnička, radio-elektroničari ;                                           
 
                                                                              
 

 Brzović  G o r d a n a ;
 
                                                                              
 
                

 D u b r a v k a + G o r d a n ;                                                             
 
 
 lari
 

 

 STL : S u l e + Š e f i k + T e n d e r ;
 
                                  
 sredina : Š e s t a ;                                            
 
                                                                              
 
 
 L i b a r ;
 

                                                                              
 
                

 A s j a + A l m a ;                                                             
 
 
 

                                  
 V e r e m ;                                            
 
 
 
                                   
 V o k i ;                                           
 
                                                                              
                                   
 G e r a + Z d e n k a ;                                            
 
 
 hrvoje
 

 
 
 Krašovec  R a f a e l ;
 
     
 štura                                                                         
 

                                

 M a r i j e : Šerifović + Šestić ;                                             
 
 
 Ratak
 
                                
 Šilinger  R a d a ;                                             
 
 
 


 STL : Saltagić  I d r i z ;
 
           
 lari                                                                   
 

  

 L a l a + R i n a ;                                                                           
 
                                                                              
 
 

 M i n j a + A l e k s a n d r a + S a n d a ;
  
                                  
                                            
 
  
 štura                                                                           
 

 Šišarica  A n d j e l a ;
 
  

 2 kapetana ;                                                                           
 
                                                                              
 
 

 D ž e b i ć ;
  
                                  
 Vojo M i s a l j e v i ć + Marko A n u č i ć + Sulejman  I b r a h i m b e g o v i ć ;                                            
 
                                                                              
 

 I b r a h i m b e g o v i ć ;
 
  

 D i a n a + M a j a ;                                                                           
 
                                                                              
 
 

 Karabegović  Z l a t a n ;
  
                                  

 G o g a ;                                            
 
                                                                              
                                 
 Haznadar  D ž e v a d + Balić  B e r i s l a v + Šunkić  S a š a ;                                         
 
 
 zlajaV.
 
                                  
 C u c o + R a d a + M a r i n a + P l a z e k ;                                            
 
                    
 milutinović                                                         
 
                                
 B o r i ć ;                                             
 
                                  

 M e d ž i d ;