.


 
 


prsta ga klikalo

 

 Hadžikadić  A i d a ;
 

                                                                              
 
 

 D i v j a k + P l e t i l i ć ;
 

      
 hrvoje                                                                       
 
 

 p a u z a ;
 

        
 Štura ;                                                                     
 
 

 M i k a + N a d i a ;
 

                                                                              
 

 
 

 Nožinić  D a r i j a ;                                                                             
 
  
 
 lolita
 

                                                  

 S m o l č i ć ;                            
 
  

 Šeranić  A h m e t ;                                                                           
 
 
 
     
 
 M i r k a n + P i r g o + H a m d i j a + L j i l j a ;   
 
 
                                                                              
 


 E m i r ;
 
 
 lari
 

 

 I v a n + R e n a t a + D r a š k o + A l e k s a n d r a + S v j e t l a n a ;
 
 
 lojzo
 

 

 J a s n a ;
 
 

 r u k o m e t ;
 
                              
 Štura                                            
 

 
 

 Djurić  N i n a ;   
                                                                         
 
  
 
 hrvoje
 

                                                  
 D a v o r + J o h a n ;                            
 
  

 P e g a + D u c a ;                                                                           
 
 
 
     
 
 D a r k o ;                                                                         
 

  
  Sad neko u ovoj noći
  Prolazi duge sniježne pute

  Sad neko u ljubavi tamo
  Gleda zvijezde razasute

  Sad neko zamišljen kraj mora
  Na golom kamenu sjedi

  Sad neko mrtav se budi
  I kao da me kroz prozor gledi
                                           sule   
 

                                  
 stoje : Ž o k a + D u b r a v k a ; 
 sjede : A r m i n a + S e a d + Š t a d e r + M a c a + F a h r o + ćuko D j e j m s ;                                          
 
 
 josip
 

                                                  
 A l e x a n d r a + D a n i j e l a ;                            
 
 
 lari
 
                                                                              
 
 s v i r a m o ..
 
 
 Mirela ;
 

 

 violin 1 - V i c e + kontrabass - S e j o + guitar - Z o z o + violin 2 - S u l e ;
 
                                                                              
 

 Dević  N i k o l a ;
 
 
 štura
 

 

 C e c a + S l a v i c a + V e r a ;
 
 
 lojzo
 

 

 Ž i k a + A n a ;
 
 

 g i m n a z i j a ;
 
                                                                              
  
                                  
 
 Pećarić 
A n n a ;                                            
 
 
 jozo
 

                                                  
 Kulenović  E m a ;                            
 
 
 milutinović                                                                             
 

                                                                              
 Svraka  N o o r a ;
 
 
 lari
 

 

 Salimović   J a n n a ;
 
                                                                              
                                   
 
 B o r i s ;                                            
 
           
 alex                                                                   
 

                                                  
 S a n d r a + G r i s e l d a ;                            
 
                                                                              
 
                                                                              
 Č u p e l j i ć + D j o k o v i ć + I b r a h i m b e g o v i ć ;
 
 
 jozo
 

 

 s j e d e ;
 
  
 štura                                                                           
                                                   
 R a d m i l a ;                            
 
                                                                              
 
                                                   
 C u n c o + C i n c o ;                           
 
                                                  
 K u r j a k :                            
 
 
 lojzo
 
                                  

 F i l i p ;                                            
 
 
 viktor
                                   
 A d a ;                                            
 
 
 štura
 

 

 S e k a + N a d i j a ;
 

 
 

 
 
 S a f e t ;   
                                                                         
 

 

 osamnaest : N i k o l a ;
 
                                  
 
 J o s i p ;                                            
  
                                                  
 L o l i t a ;                            
 
    
 josip                                                                         
 
                                                  
 na koncertu:      
                      
 
                                                   
 K e c + N a t a š a ;                           
 
 
 štura
 
                                  
 
 94. - H e p i ;                                            
 
 
 Malkočević ;
 

 
 

 Čizmić : D a m i r + D i j a n a ;                                                                             
 
  
 
 hrvoje
 

                                                  
 S l a d j a n a ;                            
 
                                   
 N i n o ;                                           
 
                                                                              
 
     
 
 R a t k o + S m a j o ;                                                                         
 

                                                                              
 

 S u n c a ;
 

                                                                              
 
                                  
 H a l i l o v i ć ;                                            
          
 

 H a r b a š ;
 

                                                                              
 
 
 

 T a n j a + V e d r a n a ;                                                                             
 
  
                                                                              
 

 Pašić  S u a r d a ;
 

                                                                              
 
                                  
 Memon  J e l e n a + Z l a t a n ;                                            
          
 

 H u s o ;
 

     
 štura                                                                         
 

 
 

 M i n j a + P o p ;                                                                             
 
  
                                                                              
                                   
 
 A l e k s a n d r a ;                                            
 
 
 štura
 
 

 
K a t a n a ;
 

                                                                              
 
                                  
 M a r i n a + T o d o r ;                                            
  
 
 

                                  
 E n v e r ;