.


 
 


prsta ga klikalo

 

 R e l j a ;
 
                                                                              
 
 

 L a r i ;
 

 

 T a c a ;
 
                                                                              
 
          

 G o g a + D u š a n k a + D i j a n a ;                                                                   
 
                                                                               
     

 Katana - Bzik  A m r a ;                                                                         
 
 
 

                                  
 V e r a + S l a v i c a + S l a v i c a + C e c a ;                                             
 
        
 lari                                                                     
 

                                
 dovde mu svega :  S u l e ;                                           
 
                                                                               
 

                                  
 Z l a t a n + S e k a + S a l a m a + S i m o + P l i v a c ;                                            
 
                                                                              
 
 
 Stupar  B r a n k a ;
 

                                                                              
 

          

 B r a c o + J a c a ;                                                                   
 
        
 štura                                                                     
 
 
 
 Beganović  S a f e t ;
 
                                                                              
 
 

 Smiljanić  M i l a n a ;
 
 

 K e m o ;
 
                                                                              
                                   
 najbolji basista Juge 
 Nenad Stefanović - J a p a n a c +
 Ibrahimbegović  A m i r - Š e k i -
 najbolji bubnjar LA, regija zapad ;                                           
 
                                                                              
 
                                
 A n d j e l a + T e o d o r a ;                                             
 

                                                                              
 

                                                  
 P r ž u l j ;                            
 
                                
 utrenirani  T o d o r ;                                             
 
        
 lari                                                                     
 

 

 B e l m a ;
 
 
 
 hrvoje
 
                                
 V e s n a + S e n a d ;                                             
 
                    
 milutinović                                                         
 
 
 
 J e l e n a + N e l a ;
 
  
 
 A m r a + S v e m i r ;                                                                           
  
        
 Štura ;                                                                     
   

 zdravere - Bojović  J o v a n - J o c o *                                                                           
 
 

  
 

 mama  C a k e l j i ć ;                                                                           
 

 
 zlajaV.
 

          

 H e l a ;                                                                   
 
 
 
 H r v o j e ;
 
 

 Živanović  Ž i v a n ;
 
                                                                              
 

 

 in Kranj : T a m a r a ;
 
 
 
 štura
 
                                

 v e s e l i c e ;                                             
 
                    
 Lari ;                                                         
 
 
 
 Š i m l e š e ;
 
  
 
 G r a j a + Z o r a n ;                                                                           
 

 
 

 

 A i d a ;
 
 
 
 joško
 
                                

 J a s m i n a + D j i d j a ;                                             
 

                                                                              
 

 
 
 P i r g o + S a f e t + D ž a n i ć ;
 

                                                  
 

 M i ć o ;                           
 

  
 
 Ž e l j k a + S v j e t l a n a ;                                                                           
 
 
 ratak
 

 

 B o r i v o j e ;
 

 
 Narod je nezahvalan.
 Jedino ga interesuje
 kako da preživi.
                             pika

 
 
                                

 A l e k s i ć + V e r e m ;                                             
 
 
 milutinović                                                                             
 

  
 
 S k o p l j a k ;                                                                           
 
                                                                              
 

 
 

 Zlaja  R a h m a n ;
 


 A l m i r a ;
 
                                                                              
 
                                  

 Š t e f a n a c ;                                            
 
        
 štura                                                                     
 
 

 S a n j a + J e l e n a + S n j e ž a n a ;
 
 

 M u r i s + D a v o r ;
 
 
 Rafi ;
 

 V e s n a ;
 
                                                                              
 
                                  
 treći : D e n i s ;                                            
 
 
 I pazite s kim se družite.
 Glup prijatelj pravi više
 štete nego inteligentan
 neprijatelj.
 
 

 N a d i a + A l m i r a ;
 
 

 S a l e + N e š o ;
 
 
 štura
 

 M i r e l a ;
 
 

 D u r i ć ;
 
                                                                              
 
                               .
 
 B l a n k e ;

 
                                  
 C i n c a r + I b r o + S a f e t ;                                            
 
                                           
 


 M e d i ć ;
 
                                                                              
 
 

 D o z i ;
 
 

 D j a n i + D o n k a ;
 
 
 
 

 27-ma DIMENZIJA